قفل شکن

رمز کلیه مطالب چهار شماره اخر موبایل ایرانسل حاج اقا است ....

کدی که میخوایی همینه !!!

 

به ادامه مطلب برو و کدیی که میخوایی را دریافت کن ....

رمز هم ۴ شماره اخر موبایل شما !!!

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم تیر ۱۳۸۹ساعت 17:26  توسط دلداده  | 

دیدن جدید ترین کد های شبکه

 

برای دریافت جدید ترین کد های شبکه به ادرس زیر برید

 

http://www.super-sat.info/index.php?action=downloadfile&filename=Dreamsoft1.4.4.8by lunatik2x_update24-06-10.rar&directory=&PHPSESSID=f6494060032e6386e1e867d1ce9b7324

 

سافتکم را دریافت کنید و بعد نوع فرمت را به نوت پد کامپوتر تغییر بدین تا کد ها ببینید ....

 

و بعد به صورت دستی وارد کنید ...

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم تیر ۱۳۸۹ساعت 19:18  توسط دلداده  | 

کد های جدید 5 تیر

 

ادرس دریافت سافتکم اصلی این کد ها http://www.zvshare.com/forex-link/m1.php?id=2275

سافتکم را دریافت کنید از فایل زیپ خارج کنید ان را روی فلاش ریخته و فلاش را ریسیور وصل کنید و وارد منوی نصب شوید و از قسمت نصب نرم افزار این سافتکم را نصب کنید و تمام شبکه های زیر را به صورت فری ببینید .... 
==============================================================================                         23/06/2010
==============================================================================                                   
                                                       IRDETO 1-2
==============================================================================
I 001342 04 0C43574BAE000056 ;Aurora (156.0E)
I 001342 06 67AcE0B8636DAC7C ;Aurora (156.0E)
I 001342 08 82931AB0EC8594C1 ;Aurora (156.0E)
I 001342 0A 4BFEAC1A47633733 ;Aurora (156.0E)
I 001342 0C 151C4F82ACE5C5C1 ;Aurora (156.0E)
;------------------------------------------------------------------------
I 060410 000001 06 77F559DB38FF1EE1295EF099D44CC5BE;Nova Cyprus (13.0°E)
I 060410 000001 08 175630E44C05FC1DB97912D1112AA3A0;Nova Cyprus (13.0°E)
I 060410 000000 M1 8E285D3EDB3E2BCB98164E21BA25BC10;Nova Cyprus (13.0°E)
I 060410 000000 M2 AFB049FC408D4D2C91B8588E3B691C47;Nova Cyprus (13.0°E)
;----------------------------------------------------------------------------------
I 060400 000000 02 E31A2DE00121386236D3641FD152D4B4;Bulsatcom/Polaris
I 060400 000000 04 E31A2DE00121386236D3641FD152D4B4 ;Bulsatcom/Polaris
I 060400 000000 06 005B530E49DB5057CADAD8BCBBE79DB1;Bulsatcom/Polaris
;----------------------------------------------------------------------------------
I 062200 000000 02 154A1A865DF48DED7115CDFF51977785  C+ Nederland (19°E)
I 062200 000000 04 154A1A865DF48DED7115CDFF51977785  C+ Nederland (19°E)
I 062200 000000 08 154A1A865DF48DED7115CDFF51977785  C+ Nederland (19°E)

=========================================================================
                                                            SECA 1-2
=========================================================================
S 00002A 0C  0CF2BC221F772BCF ;Mediatech (4.0W)
S 00002A 0D EAA54E6C5B8867B5 ;Mediatech (4.0W)
S 00002A 0E 4578D399FB03D7E4 ;Mediatech (4.0W)
;------------------------------------------------------------------------
S 000030 0C E45C3D58F976FEA6 ;Rai (13.0E)
S 000030 0D 05CC497100FCB8E3 ;Rai (13.0E)
S 000030 0E 57327DC2A862B1FB ;Rai (13.0E)
;------------------------------------------------------------------------
S 000065 0C B00F1A3D7C809C83 ;Cyfra+ (13.0E)
S 000065 0D 31BED657C4A8D43A ;Cyfra+ (13.0E)
S 000065 0E D02F36F0C5B42F23 ;Cyfra+ (13.0E)
;------------------------------------------------------------------------
S 00006A 0C 49FED85606D2A3FB ;Canal+ NL (19.2E)
S 00006A 0D 7C790BC9469C5988 ;Canal+ NL (19.2E)
S 00006A 0E 7E36C0A6A08A5150 ;Canal+ NL (19.2E)
;------------------------------------------------------------------------
S 00006C 0C 04525991CBCBE400 ;TV Vlaanderen (19.2E)
S 00006C 0D 1BE3557344474A5B ;TV Vlaanderen (19.2E)
S 00006C 0E 4C38D421EC9386FF ;TV Vlaanderen (19.2E)
;------------------------------------------------------------------------
S 000080 0C DDC9881A43BBC717 ;Canalsat (19.2E)
S 000080 0D 89D0615E7F1CF494 ;Canalsat (19.2°E)
S 000080 0E 5396A05D977F0D9F ;Canalsat (19.2E)
;------------------------------------------------------------------------
S 000081 0C B72F836A752905CB ;Canalsat (19.2E)
S 000081 0D C949525769D2F93E;Canalsat (19.2°E)
S 000081 OE 41231879DF1445A9 ;Canalsat (19.2E)
;------------------------------------------------------------------------
S 000084 0C 7725EF87711CBFBD;NumeriCable (13.0E)
S 000084 0D BE99D9C7958DA88B;NumeriCable (13.0E)
S 000084 0E E37B10CC2B1A6E33 ;NumeriCable  (13.0E)
;------------------------------------------------------------------------
S 000085 0C F3433E83FDA51769 ;France Telekom Cable (19.2E)
S 000085 0D D2CA12B40ABB3CC3 ;France Telekom Cable (19.2E)
S 000085 0E B932B7B814580C41  ;France Telekom Cable (19.2E)
;------------------------------------------------------------------------
S 000086 0C 7D4F2A4371863C41 ;Pro TV (13.0E)
S 000086 0D E674D60808C44D30 ;Pro TV (13.0E)
S 000086 0E 04DD486EEE8D90CE ;Pro TV (13.0E)
;------------------------------------------------------------------------
S 0002E2 0C E45C3D58F976FEA6 ;Rai (13.0E)
S 0002E2 0D 05CC497100FCB8E3;Rai (13.0E)
S 0002E2 0E 57327DC2A862B1FB ;Rai (13.0E)
;------------------------------------------------------------------------
S 00009B 0C 5610170D2B5FEE9F ;BETV (Cable Belgium)
S 00009B 0D 02FCD6E42A1495E5  ;BETV (Cable Belgium)
S 00009B 0E C012C1289DECE289 ;BETV (Cable Belgium) =========================================================================

                                                                         VIACCESS
========================================================================                                                                 
V 001C10 08 03A857610B5F1269 ;GlobeCast Fr.-Bufallo (7.0E)
V 001C10 09 F7CFC642B984CBD1 ;GlobeCast Fr.-Bufallo (7.0E)
;-------------------------------------------------------------------------
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ;CFi TV-MCM Belgique (13.0E, 5.0W)
;-------------------------------------------------------------------------
V 007800 08 5B141E389C46245F ;Canal Satellite France (13.0E, 19.2E) UPC TV (15.0W)
V 007800 09 606C85DA02419061 ;Canal Satellite France (13.0E, 19.2E),UPC TV (15.0W)
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ;Canal Satellite France (13.0E, 19.2E),UPC TV (15.0W)
;-------------------------------------------------------------------------
V 00E400 08 D42BBF77051FC09B ;TSA (9.0E)
;------------------------------------------------------------------------
V 00E800 08 74681A84CCC600DF ;GlobeCast Espana (7.0E)
;------------------------------------------------------------------------
V 00E810 08 FAAA5389B5630B21 ;GlobeCast Espana (30.0W)
;------------------------------------------------------------------------
V 010C40 08 C9DFA9D67B941785 ;Viasat Europe (5.0E)
V 010C40 09 FA964D4F8133DC9B ;Viasat Europe (5.0E)
V 010C40 0A B47E1352D0AFDAB9 ;Viasat Europe (5.0E)
V 010C40 0B 1C4DF60F17D4C057 ;Viasat Europe (5.0E)
V 010C40 0C EF4CAD6A237C3B93 ;Viasat Europe (5.0E)
V 010C40 0D 40907E94B5BB0A9B ;Viasat Europe (5.0E)
V 010C40 0E C07E4DF41E4F557D ;Viasat Europe (5.0E)
V 010C40 0F 6331AEE34234D55F ;Viasat Europe (5.0E)
========================================================================
                                                             VIACCESS 2
=====================================================================================
V 020810 0A AC20DA198FD86EF038FE6AAB26B64B0E ;Bis TV (19°/13°E & 5°W)
V 020810 0B 9D5DE6B376FF3C1237C9289D8876B665 ;Bis TV (19°/13°E & 5°W)
V 020810 0C C980400AD973182FDA30C109ECA833FC ;Bis TV (19°/13°E & 5°W)
V 020810 D1 13CE627AF71A531A ;Des1_Key
V 020810 X1 D3BE5F4329DAFFC9 ;XORArray
V 020810 P1 0604000103070205 ;PermArray
V 020810 C1 B6678B8C82A26B4E ;ChainArray
V 020810 T1 cb90b6f544b43a3266481db5aca1129fb9f70e34efe168d3832d41cfbc0a
55bda399c3d285c4e874c551825870199e3b39ad079a13c7d0af9230062fc85b42c1941a
3e8604a0b29d09f88e84ed6e87fc7b2959779c1edcf32b52f93df4a9d8db7dcc78dea2a5
08cd167180b87ffd4df62c69dff1278bfb53629be5509660b06c6aee2a184b24434ee6ae
f275e2d74aea01ec38fa40eb7ce0a621337954472e0f450d6420d46598bad65dbbb70c31
89377ed146c6 050b02ab6b10a7aa1c1fe3f0fe3fe4222528b3353ccee9006167c91b36b
12317a4dda88d5effe75f56d5637297158cbec27a88da26ca8f95914c8114bf738a575c036f11495a93764f6dc0d9 ;TransformTable
;-----------------------------------------------------------------------------------------------
V 021110 08 35F6B9217C2BA83F38C3C1FD23A5D321 ;Ant-1/Le bouquet de Canal+ (39°/26°E)
V 021110 D1 89CBB54EEB94E350 ;Des1_Key
V 021110 X1 12BF4D2F2A10F590 ;XORArray
V 021110 P1 0704020305000601 ;PermArray
V 021110 C1 E96B9FD44D3D335E ;ChainArray
V 021110 T1 9453847eee7345cfd1d482d3603036ecd6cd9af5da1fe5243e715cea8641b
a1528a747c2172edcd920968e752f4a252c0d38ab4ca56e0e8d31644e5e7761189f781dfa
85fd065922f7e92d9533a93ae8f1e788015de3d29262465ff21a543b5a0c3d58c939d8ae7
f876cbfd569ce35c49b19c105c82bac3c40edb1fcbc990367a4b80aa102431c6852f8beff
b6372aefb9a657bb004b29b4db7d1270e1aab53fd083b7e280349121e44d9d3276f066dfd
e7accc7979e8ca281901e937cc38a6ae67223bd6ff6cab37463c6feb2116d07a008560b09
6b10e06527149826ebb0afd79ca355a816c0514f491bdd0f79048fad505bf4f313c54889fb42f97b44cb8b ;TransformTable
V 021110 08 00000000000000000000000000000000 ;ART/JSC 1-8 (13.0°E)
V 021110 08 00000000000000000000000000000000;ART/JSC 1-8 (13.0°E)
=====================================================================================

                                                            NAGRA 1
========================================================================
N 1C01 00 BA5495689F921D99 ;Multi Choice Cable TV
N 1C01 01 7B8EBC1C9EE584D8 ;Multi Choice Cable TV
;-----------------------------------------------------------------------------------
N 1D01 00 BA5495689F921D99 ;Multi Choice Cable TV
N 1D01 01 7B8EBC1C9EE584D8 ;Multi Choice Cable TV
;-----------------------------------------------------------------------------------
N 2301 00 ABA2B6CBD849930D ;Chello Multicanal (30.0°W)
N 2301 01 B40EA695B0E51416 ;Chello Multicanal (30.0°W)
;-----------------------------------------------------------------------------------
N 3801 00 D12ECF4769546786 ;Digital Cable Group
N 3801 01 25F48BCFD893FB5F ;Digital Cable Group
;-----------------------------------------------------------------------------------
N 3901 00 D12ECF4769546786 ;Digital Cable Group
N 3901 01 25F48BCFD893FB5F ;Digital Cable Group
;-----------------------------------------------------------------------------------
N 3A01 00 319837C164EA25A1 ;Teleclub Swiss Cable
N 3A01 01 B6F69CC3430A6A87 ;Teleclub Swiss Cable
;-----------------------------------------------------------------------------------
N 3B01 00 755D1F9474E2F231 ;Teleclub Swiss Cable
N 3B01 01 5E2F8587B82A7E94 ;Teleclub Swiss Cable
;-----------------------------------------------------------------------------------
N 5401 00 A95D4EFE20E12D03 ;NTL UK Cable TV
N 5401 01 886B697E94B6BB1E ;NTL UK Cable TV
;-----------------------------------------------------------------------------------
N 5501 00 5C2C2636CF81AB66 ;NTL Ireland Cable TV
N 5501 01 2C1035AC0657BE6F ;NTL Ireland Cable TV
;-----------------------------------------------------------------------------------
N 5A01 00 CF530C3379617185 ;Telewest Cable TV
N 5A01 01 525E8D45FC75F64A ;Telewest Cable TV
;-----------------------------------------------------------------------------------
N 5B01 00 CF530C3379617185 ;Telewest Cable TV
N 5B01 01 525E8D45FC75F64A ;Telewest Cable TV
;-----------------------------------------------------------------------------------
N 5C01 00 BBA9DC6B4CC4705F ;EX-CW Cable Wireless
N 5C01 01 4EC4484DB7D3A41B ;EX-CW Cable Wireless
;-----------------------------------------------------------------------------------
N 5D01 00 BBA9DC6B4CC4705F ;EX-CW Cable Wireless
N 5D01 01 4EC4484DB7D3A41B ;EX-CW Cable Wireless
;-----------------------------------------------------------------------------------
N 5E01 00 CE192E8780617490 ;Chorus Cable TV
N 5E01 01 62FAD9F3CE05FA79 ;Chorus Cable TV
;-----------------------------------------------------------------------------------
N 5F01 00 CE192E8780617490 ;Chorus Cable TV
N 5F01 01 62FAD9F3CE05FA79 ;Chorus Cable TV
;-----------------------------------------------------------------------------------
N C801 00 E134079992603E3B ;RTN (95.0°W)
N C801 01 AF96389F9259304A ;RTN (95.0°W)
;-----------------------------------------------------------------------------------
N C901 00 E134079992603E3B ;RTN (95.0°W)
N C901 01 AF96389F9259304A ;RTN (95.0°W)
;------------------------------------------------------------------------------------
========================================================================
                                                                    NAGRA 2
========================================================================
N 0101 00  0A976F387230FB6BB6790C5BD784DF7C  ;Dish Network (61.5°W)
N 0101 01  1D72393DA2F86A5743C989F427C3661D  ;Dish Network (61.5°W)
N 0101 02 8EFE50BF39F63A9AF94AF0299C27A59BE5D1FB20811BF095 ;EMM IDEA key
N 0101 M1 ;Dish Network (61.5°W)
N 0101 M2 ;Dish Network (61.5°W)
N 0101 X1 03;
;------------------------------------------------------------------------
N 0106 00 0A976F387230FB6BB6790C5BD784DF7C ;Dish Network (61.5°W)
N 0106 01 426131A5B67F4CA832744C248C9456AB ;Dish Network (61.5°W)
N 0106 02 8EFE50BF39F63A9AF94AF0299C27A59BE5D1FB20811BF095 ;EMM IDEA key
N 0106 M1 ;Dish Network (61.5°W)
N 0106 M2 ;Dish Network (61.5°W)
N 0106 X1 03;
;------------------------------------------------------------------------
N 0901 00 79A98BCDA62B74EAF0C8854653311449 ;Bell ExpressVu (91.0°W)
N 0901 01 0138B1F337FD46D68DF85377F9EE88BC ;Bell ExpressVu (91.0°W)
N 0901 02 D31171933A95F5018E6B688B42AEB9FF22436ABAAE061083 ;EMM IDEA key
N 0901 M1 ;Bell ExpressVu (91.0°W)
N 0901 M2 ;Bell ExpressVu (91.0°W)
N 0901 X1 03;
;------------------------------------------------------------------------
N 0905 00 29E336259AF7301356F112F0E059D764 ;Bell ExpressVu Playboy TV (91.0°W)
N 0905 01 D551BAFE5850BE61A4BD09F3544FC5FC ;Bell ExpressVu Playboy TV (91.0°W)
N 0905 M1 F9322D1801C2137D44FE3A1E8AC5 ;BEV Playboy TV 91°W
N 0905 X1 03;
;------------------------------------------------------------------------
N 0906 00 8D1A1CF42CB97F853865D67A5D595D88 ;Bell ExpressVu Adult TV (82.0°W)
N 0906 01 11FE271D899ED3B4DB8ECBC810D3E7F7 ;Bell ExpressVu Adult TV (82.0°W)
N 0906 M1 F9322D1801C2137D44FE3A1E8AC5 ;BEV ***** Movie Channel 82°W
N 0906 X1 03;
;------------------------------------------------------------------------
N 0907 00 76D839A6A0790AEBFACED27F50A6D88C ;Bell ExpressVu (91.0°W)
N 0907 01 7C333FC3821C64933A85288DDAD286AE ;Bell ExpressVu (91.0°W)
N 0907 02 D31171933A95F5018E6B688B42AEB9FF22436ABAAE061083
N 0907 M1 ;Bell ExpressVu (91.0°W)
N 0907 M2 ;Bell ExpressVu (91.0°W)
N 0907 X1 03;
;-------------------------------------------------------------------------
N 1101 00 9AF11CE0871C97911FFF4099851B867D ;Kabel Digital (23.5°E)
N 1101 01 9AF11CE0871C97911FFF4099851B867D ;Kabel Digital (23.5°E)
N 1101 M1 ;Kabel Digital (23.5°E)
N 1101 X1 03;
-------------------------------------------------------------------------
N 1102 00 FAD9E99827B3D66B624FA382E52615E1 ;UnityMedia Cable TV (german)
N 1102 01 FAD9E99827B3D66B624FA382E52615E1 ;UnityMedia Cable TV (german)
N 1102 M1 ;UnityMedia Cable TV (german)
N 1102 X1 03;
-------------------------------------------------------------------------
N 2111 00 8838AE11553FFC957E3A6170F1D22EDA  ;RCS Digi TV (0.1°W)
N 2111 01 739B85A6E9DBBF55E9DFCA435092F8CA ;RCS Digi TV (0.1°W)
N 2111 M1 ;Digi TV (1.0°W)
N 2111 X1 03
;------------------------------------------------------------------------
N 4001 00 E201241A00C58103068C2FF14D3A4289 ;D+ (19.2°E & 30.0°W)
N 4001 01 EAC5A5EB1D075E227DADF8C47281AF4F ;D+ (19.2°E & 30.0°W)
N 4001 02 2037BC033B5A48663B991BF4EE8081BA ;EMM IDEA key
N 4001 M1 ;D+ (30.0°W)
N 4001 M2 ;D+ (30.0°W)
N 4101 3D A3E27726EBC559D4EBC3FEB38306C950A3E27726EBC559D4 ;EMM 3DES key
N 4101 X1 03;
;------------------------------------------------------------------------
N 4001 12 ; EMM RSA
N 4001 X1 03;
;------------------------------------------------------------------------
N 4101 00 E201241A00C58103068C2FF14D3A4289 ;D+ (19.2°E & 30.0°W)
N 4101 01 EAC5A5EB1D075E227DADF8C47281AF4F ;D+ (19.2°E & 30.0°W)
N 4101 02 44A558042CBF046A2302BF3B5A9DEA53 ;EMM IDEA key
N 4101 M1 ;D+ (30.0°W)
N 4101 M2 ;D+ (30.0°W)
N 4101 X1 03;
;------------------------------------------------------------------------
N 4102 00 AF7255C1989090CF79D5B2181C2E469E ;D+ (19.2°E)
N 4102 01 9EC386EE5E5565A4A21166D734F39EE6 ;D+ (19.2°E)
N 4102 M1 ;D+ (30.0°W)
N 4102 X1 03;
;------------------------------------------------------------------------
N 4701 00 D6DDF32B57A26908C78E1B279B348EDF ;Euskaltel/Tele Cable TV (spain)
N 4701 01 8D030F570F885F609874F90D2320C742 ;Euskaltel/Tele Cable TV (spain)
N 4701 M1 ;Euskaltel Cable TV
N 4701 X1 03;
;------------------------------------------------------------------------
N 4B11 00 6BF9BC5019AD9731CADD0C11F701CCFA ;Munda Galicia Cable TV (spain)
N 4B11 01 11FB739EE3DEC5ADA6146777A38652FE ;Munda Galicia Cable TV (spain)
N 4B11 M1  ;Spain Cable TV
N 4B11 X1 03
;------------------------------------------------------------------------
N 4801 00 187A2C799B24FF396FF6A1E144501D66 ;Tv Cabo (30.0°W)
N 4801 01 D788CCB708A4D48DB264F14A933E58A7 ;Tv Cabo (30.0°W)
N 4801 02 78FC145B75F84B1A8733BDD2527DFB75 ;EMM IDEA key
N 4801 M1 ;Tv Cabo (30.0°W)
N 4801 M2 ;Tv Cabo (30.0°W)
N 4901 3D 3C82C4F471FD620BCD51593BBB87350A3C82C4F471FD620B ;EMM 3DES key
N 4801 12 ;EMM RSA
N 4801 X1 03;
;------------------------------------------------------------------------
N 4901 00 187A2C799B24FF396FF6A1E144501D66 ;Tv Cabo (30.0°W)
N 4901 01 D788CCB708A4D48DB264F14A933E58A7 ;Tv Cabo (30.0°W)
N 4901 02 3C82C4F471FD620BCD51593BBB87350A ;EMM IDEA key
N 4901 M1 ;Tv Cabo (30.0°W)
N 4901 M2 ; EMM RSA
N 4901 X1 03;
;------------------------------------------------------------------------
N 5701 00 AFED857FED1563BA33CBED8A5EE74716 ;Localia (30.0°W)
N 5701 01 E71C33FBF91C53AB75155D4C250A7C8C ;Localia (30.0°W)
N 5701 M1 C0A7ADBCEFFF7E91C9C6481978B773EB5AACBDCED8E10F61AD 2ECEC3C8BB95EBA6041AEBB129E514102F2689CAF132026921 006DA0CA00006704654001920098 ;
N 5701 X1 03;
;-------------------------------------------------------------------------
N 7306 00 8672A892DE068BAE95815EDCB3BBF4C5 ;Telefônica TV Digital Brasil (61.0°W)
N 7306 01 FA571257882F518B4706BD1C77831731 ;Telefônica TV Digital Brasil (61.0°W)
N 7306 M1 ;Telefônica TV Digital Brasil (61.0°W)
N 7306 3D 6F495A47D671AA320131DFACC9997876 ;EMM 3DES
N 7306 X1 03;
;-------------------------------------------------------------------------
N 7311 00  F04A89588E9AEDC022462392B58FF450 ;Telefônica TV Digital Brasil (61.0°W)
N 7311 01  54A3C51018EEDA365D0D4017AEC20FB9 ;Telefônica TV Digital Brasil (61.0°W)
N 7311 M1 ;Telefônica TV Digital Brasil (61.0°W)
N 7311 3D 6F495A47D671AA320131DFACC9997876 ;EMM 3DES key
N 7311 X1 03;
;-------------------------------------------------------------------------
N 9501 00 1ACEE6A612C5686520143A80531363DC ;Hong Kong Cable TV (138.0°E)
N 9501 01 3E4F0953BDDD3FE903EB7DECCD48E020 ;Hong Kong Cable TV (138.0°E)
N 9501 M1 ;Hong Kong Cable TV (138.0°E)
N 9501 X1 03
;-------------------------------------------------------------------------
N C001 00 5594D5A8C9313EA9E1F3899CDA618DD7 ;Globecast World TV (97.0°W)
N C001 01 5147F1E19FF91729958CA10088206695 ;Globecast World TV (97.0°W)
N C001 02 A01FE40F0A0C99AF91C119D8003C7984 ;EMM IDEA key
N C001 M2 ;Globecast World TV (97.0°W)
N C101 X1 03;
;-------------------------------------------------------------------------
N C101 00 5594D5A8C9313EA9E1F3899CDA618DD7 ;Globecast World TV (97.0°W)
N C101 01 5147F1E19FF91729958CA10088206695 ;Globecast World TV (97.0°W)
N C101 M1 ;Globecast World TV (97.0°W)
N C101 X1 03;
;-------------------------------------------------------------------------
N C102 00 1FEDD095B929A3AEA0524F48761BFDE8 ;Tv Globo Internaticional (13.0°E)
N C102 01 5B7686D2A3A754FFEEB8BE03394EF61E;Tv Globo Internaticional (13.0°E)
N C102 M1 ;Tv Globo (13.0°E)
N C102 X1 03;
=========================================================================
                                                              CRYPTOWORK
=========================================================================
W 0D0010 00 AFFD589113EF54001221BB4499CC2071 ; UPC
;------------------------------------------------------------------------  
W 0D0020 00 A40403143ECB6220DA180E54851451EF ;Kingstone
W 0D0030 00 BDD3A8E93764FFDB1D3866CF974A4077 ;Kingstone
W 0D0020 06 239091781C7E ;Kingstone
W 0D0030 06 239091781C7E ;Kingstone
;------------------------------------------------------------------------
W 0D02A0 00 371350A4B40A5D6580F4CC4AAE951393 ; UxP
W 0D02A0 01 65DB63B81DF991658BA4740FC633272B ; UxP
;------------------------------------------------------------------------
W 0D03A0 00 2179387D6246099FB2E9733BDB4E1B78 ;British Telecom
;------------------------------------------------------------------------
W 0D03C0 00 02A2ED9B9E14776D87ECBF3BFE66278F ;Digiturk
W 0D03C0 01 B9C8E1DE68BFB9368BA4740FC633272B ;Digiturk
W 0D03C4 00 EDE3D1495FE5A67445D4F9F7286B4A29 ;Digiturk
W 0D03C4 01 21CE3B98861FE3420018A62673C21870 ;Digiturk
;------------------------------------------------------------------------
W 0D03B0 00 38B69B35FE1DF0F36AF332D08BFF1B92 ;Extramusic
W 0D03B0 01 4308CC4A2B65558D99EE2AADE4426638 ;Extramusic
W 0D03B0 06 5E1397A6597E ;Extramusic
W 0D03B0 B0
;------------------------------------------------------------------------
W 0D01E4 00 0000000000000000C2E9BF27A6F8E0DC ;JSTV
W 0D01E4 01 6FA503319D8497D691E1224AA446A9AC ;JSTV
W 0D01E4 06 C23FFA9219AB ;JSTV
;------------------------------------------------------------------------   
W 0D0404 00 0000000000000000759734DD42CFC824 ;DMC
W 0D0404 06 28D6F3BF1B76 ;DMC
;------------------------------------------------------------------------   
W 0D0360 00 1920374F9517C271D09BB6D689BCE3D3 ;Turner
W 0D0360 01 A480401A1D2F3E494B44477ED73BFE41 ;Turner
W 0D035C 00 839704927CDAC26369F58557EFCD51AB ;Turner
W 0D035C 01 6BA593381EA4B68E48AF0B8FEEE5B7D6 ;Turner
W 0D035C 80 9A0A109C23A5C2175B1F870338CDCEC4 ;Turner
W 0D035C 06 DE2034145455 Turner
W 0D035C B0
;------------------------------------------------------------------------
W 0D0010 00 1B2905A326B497D4529A730AB43D549D ;MTV Networks
W 0D0010 01 13B1A843DABD77436A2D56DAB436B3A9 ;MTV Networks
;------------------------------------------------------------------------  
W 0D0320 00 EAD03EEB2025F16FC486300E1E84A828 ;Slovak Link
W 0D0320 80 D74079B632349E76CA840321AB923533 ;Slovak Link
W 0D0320 06 9147550F419C ;Slovak Link
W 0D0320 B0 59D7524B66CBE05F2A550BA8D1E4635BFBF8CEC3609887E12122F66ECDD1AA1BAD5F706A2EF1E5BB6C7801FC624B29DC644CB0754DB7F590ADA3201D9F640080
;------------------------------------------------------------------------
W 0D0308 00 D049D9A9E2C2AA9F322EF6FE4568D90A ;Czech Link
W 0D0308 01 0C166AA1F15E802356E5869E23F41D4C ;Czech Link
W 0D0308 06 27B488348D54 ;
W 0D0304 00 725591A19F0C8F38973778FF7E577C04 ;Czech Link
W 0D0304 01 00000000000000001B94CAED06000154 ;Czech Link
W 0D0304 06 27B488348D54 ;Czech Link
;------------------------------------------------------------------------
W 0D2204 06 0987CF2A611D ;Arena
W 0D2204 00 65D4E6D537E3AD184DF4D5796A8F8AED ;Arena
W 0D2204 80 F5B7E5E82B600D8216D353EDFB189B13 ;Arena
W 0D2204 B0 9D965D72432AA51186BD0C98CBFEB749D0788C6F37933DB2FAEDEFCB473E3DF30934DA04447394F955D1CA473B2501C7AC0A7EC0F43AFDB7EFC20B17E1F40080 
=========================================================================
                                                                   BISS /DCW
=========================================================================
                                                        
F 34D61F40 00 E1FBA17D7D9B7F97 ;TV Globo (13.0E)
F 34D61F40 01 F889C4450673259E ;TV Globo (13.0E)
;---------------------------------------------------------------------------------------------
F 34DF061D 00 54D0FA1EB50918D6;Kalaignar TV Europe (Ayngaran TV) (13.0E)
F 34DF061D 01 339DA878511ACC37;Kalaignar TV Europe (Ayngaran TV) (13.0E)
;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F 3332015B 00 C43E696B33173B85 ; Polsat Cafe (13.0E)
F 3332015B 01 7DCC246D07BAEBAC ; Polsat Cafe (13.0E)
F 332E011B 00 D839F00116E4CBC5 ; Polsat Play (13.0E)
F 332E011B 01 D1A369DDE5BAEE8D ; Polsat Play (13.0E)
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F 00021FFF 00 0000000007116880 ;Lemar TV(53.0°E)
F 00021FFF 01 0000000007116880 ;Lemar TV(53.0°E)
F 00011FFF 00 1234569C789C3347 ;Dubai Sports(68.5E)
F 00011FFF 01 1234569C789C3347 ;Dubai Sports(68.5E)
F 177A1FFF 00 123CD826AB982568 ;Channel 1 Earth(53.0E)
F 177A1FFF 01 123CD826AB982568 ;Channel 1 Earth(53.0E) 
F 177B1FFF 00 123CD826AB982568 ;Channel 2 Earth(53.0E)
F 177B1FFF 01 123CD826AB982568 ;Channel 2 Earth(53.0E)
F 00011FFF 00 0000000000012324 ;Silemani TV(53.0°E)
F 00011FFF 01 0000000000012324 ;Silemani TV(53.0°E)
F 00011FFF 00 000000004F4C9B36 ;Duhok TV (53.0°E)
F 00011FFF 01 000000004F4C9B36 ;Duhok TV (53.0°E)
F 00011FFF 00 1000000000000000 ;TRT HD test card(42.0E)
F 00011FFF 01 1000000000000000 ;TRT HD test card(42.0E)
F 00051FFF 00 1000000000000000 ;TRT Haber(42.0E)
F 00051FFF 01 1000000000000000 ;TRT Haber(42.0E)
F 000B1FFF 00 2233220022332200 ;QTV Ukraine (4.0°W)
F 000B1FFF 01 2233220022332200 ;QTV Ukraine (4.0°W)
F 00041FFF 00 107220A215050721 ;TV Kyiv (4.0°W)
F 00041FFF 01 107220A215050721 ;TV Kyiv (4.0°W)
F 00031FFF 00 ABCDEF00FEDCBA00 ;K-1 (4.0°W)
F 00031FFF 01 ABCDEF00FEDCBA00 ;K-1 (4.0°W)
F 00091FFF 00 1234ACF21234ACF2 ;INTER (04°W)
F 00091FFF 01 1234ACF21234ACF2 ;INTER (04°W)
F 00041FFF 00 ABCDEF67FEDCBA94 ;Megasport (4.0°W)
F 00041FFF 01 ABCDEF67FEDCBA94 ;Megasport (4.0°W)
F 00691FFF 00 27121049208517BC ;Fox Life (5.0°W)
F 00691FFF 01 27121049208517BC ;Fox Life (5.0°W)
F 025C1FFF 00 1100001100000000 ;ENTV (5.0°W)
F 025C1FFF 01 1100001100000000 ;ENTV (5.0°W)
F 15E31FFF 00 1010100010101000 ;Riyadiah (7.0°W)
F 15E31FFF 01 1010100010101000 ;Riyadiah (7.0°W)
F 12701FFF 00 1234569C789C2247 ;CH 33 (7.0W)
F 12701FFF 01 1234569C789C2247 ;CH 33 (7.0W)
F 00011FFF 00 A1B2C300D4E5F600 ;Al Raie test (8.0°W)
F 00011FFF 01 A1B2C300D4E5F600 ;Al Raie test (8.0°W)
F 19D21FFF 00 1111113311111133 ;English Club(4.8E)
F 19D21FFF 01 1111113311111133 ;English Club(4.8E)
F 19AF1FFF 00 1111113311111133 ;English Club TV(4.8°E)
F 19AF1FFF 01 1111113311111133 ;English Club TV(4.8°E)
F 1A181FFF 00 1006102611071129 ;UT-1 (4.8°E)
F 1A181FFF 01 1006102611071129 ;UT-1 (4.8°E)
F 1A221FFF 00 1111113311111133 ;TEST BISS(4.8°E)
F 1A221FFF 01 1111113311111133 ;TEST BISS(4.8°E)
F 01041FFF 00 1111111111111111 ;K75 test(4.8E)
F 01041FFF 01 1111111111111111 ;K75 test(4.8E)
F 06BD1FFF 00 EB8CD24995A174AA ;ESPN Classic Europe (9.0E)
F 06BD1FFF 01 EB8CD24995A174AA ;ESPN Classic Europe (9.0E)
F 06C21FFF 00 EB8CD24995A174AA ;ESPN America Europe (9.0E)
F 06C21FFF 01 EB8CD24995A174AA ;ESPN America Europe (9.0E)
F 03911FFF 00 1AF36B787E4C23ED ;Fantasy Channel (9.0E)
F 03911FFF 01 1AF36B787E4C23ED ;Fantasy Channel (9.0E)
F 0E201FFF 00 1111113311111133 ;Telelombardia (13°E)
F 0E201FFF 01 1111113311111133 ;Telelombardia (13°E)
F 00011FFF 00 A33130046167824A ;LIDER TV(36.0E)
F 00011FFF 01 A33130046167824A ;LIDER TV(36.0E)
F 29791FFF 00 010203060405060F ;Rouge Fm (13.0°E)
F 29791FFF 01 010203060405060F ;Rouge Fm (13.0°E)
F 000C1FFF 00 1212123312121233 ;CYS Interfirst FM (42E)
F 000C1FFF 01 1212123312121233 ;CYS Interfirst FM (42E)
F 00021FFF 00 1234560065432100 ;Idman TV test card(42.0E)
F 00021FFF 01 1234560065432100 ;Idman TV test card(42.0E)
F 79371FFF 00 1234560012345600 ;Mir Belogorya(60.0E)
F 79371FFF 01 1234560012345600 ;Mir Belogorya(60.0E)
F 00011FFF 00 69A42E3B10000010 ;TRV Muji (96°E)
F 00011FFF 01 69A42E3B10000010 ;TRV Muji (96°E)
F 00641FFF 00 1234004611111133 ;ERI TV Earth (30.5°E)
F 00641FFF 01 1234004611111133 ;ERI TV Earth (30.5°E)
F 03841FFF 00 2509204E08170322 ;Telekanal Sport Nizhny (40.0E)
F 03841FFF 01 2509204E08170322 ;Telekanal Sport Nizhny (40.0E)
F 06101FFF 00 1000000000000000 ;PAL FM(42.0E)
F 06101FFF 01 1000000000000000 ;PAL FM(42.0E)
F 00021FFF 00 1212121212121212 ;Ýctimai TV (42.0°E)
F 00021FFF 01 1212121212121212 ;Ýctimai TV (42.0°E)
F 00011FFF 00 0020050000195600 ;Georgian TV (42.0°E)
F 00011FFF 01 0020050000195600 ;Georgian TV (42.0°E)
F 000A1FFF 00 1A1A1A4E2B2B2B81 ;Abu Dhabi Sports 3(26.0E)
F 000A1FFF 01 1A1A1A4E2B2B2B81 ;Abu Dhabi Sports 3(26.0E)
F 00031FFF 00 1111113311111133 ;IRIB TV 3 AsiaSat 3S  105.5
F 00031FFF 01 1111113311111133 ;IRIB TV 3 AsiaSat 3S  105.5
F 19781FFF 00 1234AC001234AC00 ;INTER+ (4.8E)
F 19781FFF 01 1234AC001234AC00 ;INTER+ (4.8E)
F 00011FFF 00 1234560012345600 ;Mir Belogorya(36.0E)
F 00011FFF 01 1234560012345600 ;Mir Belogorya(36.0E)
F 00011FFF 00 1111110011111100 ;Armenia 1 TV(36.0°)
F 00011FFF 01 1111110011111100 ;Armenia 1 TV(36.0°)
F 069A1FFF 00 A021230035461400 ;BetVison (9.0E)
F 069A1FFF 01 A021230035461400 ;BetVison (9.0E)
F 15E31FFF 00 1010103010101030 ;Al Riyadiah Earth (26.0°E)
F 15E31FFF 01 1010103010101030 ;Al Riyadiah Earth (26.0°E)
F 00011FFF 00 03111000C0DE0000 ;BTV Bulgaria 703 (57.0°E)
F 00011FFF 01 03111000C0DE0000 ;BTV Bulgaria 703 (57.0°E)
F 00011FFF 00 1234560065432100 ;Al Oula (21.6E)
F 00011FFF 01 1234560065432100 ;Al Oula (21.6E)
F 00051FFF 00 0000000001234569 ;Manmin TV (95°E)
F 00051FFF 01 0000000001234569 ;Manmin TV (95°E)
F 025B1FFF 00 1100112200110011 ;Canal_6 Feed(5.0W)
F 025B1FFF 01 1100112200110011 ;Canal_6 Feed(5.0W)
F 00031FFF 00 1100112200110011 ;Canal_6 Feed(22.0W)
F 00031FFF 01 1100112200110011 ;Canal_6 Feed(22.0W)
F 006F1FFF 00 0103A1A502B0782A ;BET U.K.(8.0W)
F 006F1FFF 01 0103A1A502B0782A ;BET U.K.(8.0W)
F 00031FFF 00 000000000007868D ;PTV feed (105.5°)
F 00031FFF 01 000000000007868D ;PTV feed (105.5°)
F 00701FFF 00 0103A1A502B0782A ;TRT 6 (8.0W)
F 00701FFF 01 0103A1A502B0782A ;TRT 6 (8.0W)
F 00281FFF 00 2001749511117597 ;Nat Geo Wild HD (24.5W)
F 00281FFF 01 2001749511117597 ;Nat Geo Wild HD (24.5W)
F 00821FFF 00 563234BC563234BC ;Fox Portugal HD (24,5ºW)
F 00821FFF 01 563234BC563234BC ;Fox Portugal HD (24,5ºW)
F 00021FFF 00 1A6B1C1A1D95FFB1 ;NTN (4.0W)
F 00021FFF 01 1A6B1C1A1D95FFB1 ;NTN (4.0W)
F 37791FFF 00 ABCDEF67ABCDEF67 ;TvB92(12.5W)
F 37791FFF 01 ABCDEF67ABCDEF67 ;TvB92(12.5W)
F 00021FFF 00 27121049208517BC ;FOX Deutschland (12.5°W)
F 00021FFF 01 27121049208517BC ;FOX Deutschland (12.5°W)
F 00011FFF 00 27121049208517BC ;Nat.Geo.Deutschland (12.5°E)
F 00011FFF 01 27121049208517BC ;Nat.Geo.Deutschland (12.5°E)
F 377D1FFF 00 1234569CABCDEF67 ;FOX TV Serbia (12.5°W)
F 377D1FFF 01 1234569CABCDEF67 ;FOX TV Serbia (12.5°W)
F 00011FFF 00 01201536835300D6 ;WNBC Feed (15.0°W)
F 00011FFF 01 01201536835300D6 ;WNBC Feed (15.0°W)
F 00011FFF 00 BBEF01ABE67E2084 ;Earth TV (15.0°W)
F 00011FFF 01 BBEF01ABE67E2084 ;Earth TV (15.0°W)
F 00041FFF 00 1100001100000000 ;ENTV (22.0°W)
F 00041FFF 01 1100001100000000 ;ENTV (22.0°W)
F 00011FFF 00 1627387549500099 ;Distrivision (30.0°W)
F 00011FFF 01 1627387549500099 ;Distrivision (30.0°W)
F 00011FFF 00 CBA987FB654321C9 ;TV Canaria (30.0°W)
F 00011FFF 01 CBA987FB654321C9 ;TV Canaria (30.0°W)
F 00011FFF 00 3107578F18090223 ;RTS Ecuador (55.5°W)
F 00011FFF 01 3107578F18090223 ;RTS Ecuador (55.5°W)
F 00011FFF 00 1604516B14025369 ;Canal 6 (55.5°W)
F 00011FFF 01 1604516B14025369 ;Canal 6 (55.5°W)
F 006E1FFF 00 1371130037111300 ;Canal 3-El Super Canal (55.5°W)
F 006E1FFF 01 1371130037111300 ;Canal 3-El Super Canal (55.5°W)
F 00781FFF 00 1371130037111300 ;Televisiete (55.5°W)
F 00781FFF 01 1371130037111300 ;Televisiete (55.5°W)
F 00821FFF 00 1371130037111300 ;TeleOnce (55.5°W)
F 00821FFF 01 1371130037111300 ;TeleOnce (55.5°W)
F 008C1FFF 00 1371130037111300 ;TreceVision (55.5°W)
F 008C1FFF 01 1371130037111300 ;TreceVision (55.5°W)
F 00011FFF 00 1234560065432100 ;Az TV Azerbaijan (42.0°E)
F 00011FFF 01 1234560065432100 ;Az TV Azerbaijan (42.0°E)
F 000C1FFF 00 1000000000000000 ;TRT 3 (42.0°E)
F 000C1FFF 01 1000000000000000 ;TRT 3 (42.0°E)
F 00011FFF 00 1000000000000000 ;Imedi (42.0°E)
F 00011FFF 01 1000000000000000 ;Imedi (42.0°E)
F 00011FFF 00 1000000000000000 ;TV8 & FOX TV (42.0°E)
F 00011FFF 01 1000000000000000 ;TV8 & FOX TV (42.0°E)
F 00011FFF 00 1000000000000000 ;TRT 1 (42.0°E)
F 00011FFF 01 1000000000000000 ;TRT 1 (42.0°E)
F 00011FFA 00 A021230035461400 ;NTV (42.0°E)
F 00011FFA 01 A021230035461400 ;NTV (42.0°E)
F 00031FFA 00 A021230035461400 ;NTV Spor (42.0°E)
F 00031FFA 01 A021230035461400 ;NTV Spor (42.0°E)
F 00011FFF 00 0327020010625100 ;GTRK Magadan (140.0°E)
F 00011FFF 01 0327020010625100 ;GTRK Magadan (140.0°E)
F 00011FFF 00 0327020010625100 ;GTRK Amur (140.0°E)
F 00011FFF 01 0327020010625100 ;GTRK Amur (140.0°E)
F 00011FFF 00 0327020010625100 ;GTRK Kamchatka (140.0°E)
F 00011FFF 01 0327020010625100 ;GTRK Kamchatka (140.0°E)
F 00011FFF 00 0327020010625100 ;GTRK Sakha (140.0°E)
F 00011FFF 01 0327020010625100 ;GTRK Sakha (140.0°E)
F 00011FFF 00 0327020010625100 ;GTRK Vladivostok (140.0°E)
F 00011FFF 01 0327020010625100 ;GTRK Vladivostok (140.0°E)
F 00011FFF 00 0327020010625100 ;GTRK Sakhalin (140.0°E)
F 00011FFF 01 0327020010625100 ;GTRK Sakhalin (140.0°E)
F 00021FFF 00 0327020010625100 ;Telekanal Rossiya +8h (140.0°E)
F 00021FFF 01 0327020010625100 ;Telekanal Rossiya +8h (140.0°E)
F 00061FFF 00 0327020010625100 ;Telekanal Rossiya +6h (140.0°E)
F 00061FFF 01 0327020010625100 ;Telekanal Rossiya +6h (140.0°E)
F 00071FFF 00 260839671204384E ;Telekanal Sport (140.0°E)
F 00071FFF 01 260839671204384E ;Telekanal Sport (140.0°E)
F 00171FFF 00 36FC2ABB0BEF85EA ;Sky Movie (113.0°E)
F 00171FFF 01 36FC2ABB0BEF85EA ;Sky Movie (113.0°E)
F 00011FFF 00 ACC1047150000050 ;Dimsum TV (138.0°E)
F 00011FFF 01 ACC1047150000050 ;Dimsum TV (138.0°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya NGTRK (96.5°E)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya NGTRK (96.5°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Altai (96.5°E)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Altai (96.5°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Perm (96.5°E)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Perm (96.5°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Kurganskaya (96.5°E)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Kurganskaya (96.5°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Buryatiya (96.5°E)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Buryatiya (96.5°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;TRK Irkutsk (96.5°E)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;TRK Irkutsk (96.5°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Krasnoyarsk (96.5°E)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Krasnoyarsk (96.5°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Tomsk (96.5°E)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Tomsk (96.5°E)
F 00061FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +4h (96.5°E)
F 00061FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +4h (96.5°E)
F 00011FFF 00 1234569C789ABCCE ;RTM 1 (91.5°E)
F 00011FFF 01 1234569C789ABCCE ;RTM 1 (91.5°E)
F 00021FFF 00 1234569C789ABCCE ;RTM 2 (91.5°E)
F 00021FFF 01 1234569C789ABCCE ;RTM 2 (91.5°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Chita (90.0°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Chita (90.0°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya Tver (90.0°E)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya Tver (90.0°E)
F 00011FFF 00 C12345006789AB00 ;STS +7h (90.0°E)
F 00011FFF 01 C12345006789AB00 ;STS +7h (90.0°E)
F 00021FFF 00 A000010009200800 ;Telekanal Sport Yuzhniy Region (90.0°E)
F 00021FFF 01 A000010009200800 ;Telekanal Sport Yuzhniy Region (90.0°E)
F 00111FFF 00 2608396712043811 ;Telekanal Sport (90.0°E)
F 00111FFF 01 2608396712043811 ;Telekanal Sport (90.0°E)
F 03841FFF 00 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy +4h (90.0°E)
F 03841FFF 01 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy +4h (90.0°E)
F 08341FFF 00 C12345006789AB00 ;STS +4h (90.0°E)
F 08341FFF 01 C12345006789AB00 ;STS +4h (90.0°E)
F 0F3C1FFF 00 1602061E017883FE ;Vesti (90.0°E)
F 0F3C1FFF 01 1602061E017883FE ;Vesti (90.0°E)
F 16441FFF 00 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy +7h (90.0°E)
F 16441FFF 01 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy +7h (90.0°E)
F 00021FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +6h (80.0°E)
F 00021FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +6h (80.0°E)
F 00051FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +8h (80.0°E)
F 00051FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +8h (80.0°E)
F 00061FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +4h (80.0°E)
F 00061FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +4h (80.0°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Alania(80.0°E)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Alania(80.0°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Dagestan(80.0°E)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Dagestan(80.0°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Chechenskaya(80.0°E)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Chechenskaya(80.0°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Volgograd TRV(80.0°E)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Volgograd TRV(80.0°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;Perviy kanal(103°)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;Perviy kanal(103°)
F 00021FFF 00 0327022C106251C3 ;Rossiya 1(+6h)  (103°)
F 00021FFF 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+6h) (103°)
F 00051FFF 00 0327022C106251C3 ;Rossiya 2(103°)
F 00051FFF 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 2(103°)
F 000B1FFF 00 0327022C106251C3 ;Radio Mayak(103°)
F 000B1FFF 01 0327022C106251C3 ;Radio Mayak(103°)
F 000A1FFF 00 0327022C106251C3 ;Radio Rossii(103°)
F 000A1FFF 01 0327022C106251C3 ;Radio Rossii(103°)
F 00071FFF 00 0327022C106251C3 ;Rossiya K(+7h) (103°)
F 00071FFF 01 0327022C106251C3 ;Rossiya K(+7h) (103°)
F 00011FFF 00 12345600789ABC00 ;Telekanal Domashniy (75.0°E)
F 00011FFF 01 12345600789ABC00 ;Telekanal Domashniy (75.0°E)
F 00011FFF 00 29C53700F8F46100 ;NTS (75.0°E)
F 00011FFF 01 29C53700F8F46100 ;NTS (75.0°E)
F 01901FFF 00 123456F6789ABCFF ;STS +7h (75.0°E)
F 01901FFF 01 123456F6789ABCFF ;STS +7h (75.0°E)
F 00031FFF 00 1111113311111133 ;IRIB TV 3 (62.0°E)
F 00031FFF 01 1111113311111133 ;IRIB TV 3 (62.0°E)
F 00CB1FFF 00 1010101010101010 ;IRIB feed (62.0°E)
F 00CB1FFF 01 1010101010101010 ;IRIB feed (62.0°E)
F 00011FFF 00 10091932362462BC ;Stolicnoe TV (53.0°E)
F 00011FFF 01 10091932362462BC ;Stolicnoe TV (53.0°E)
F 00031FFF 00 C12345006789AB00 ;STS +2h (53.0°E)
F 00031FFF 01 C12345006789AB00 ;STS +2h (53.0°E)
F 00041FFF 00 C12345006789AB00 ;STS 0h (53.0°E)
F 00041FFF 01 C12345006789AB00 ;STS 0h (53.0°E)
F 00061FFF 00 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy 0h (53.0°E)
F 00061FFF 01 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy 0h (53.0°E)
F 00081FFF 00 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy +2h (53.0°E)
F 00081FFF 01 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy +2h (53.0°E)
F 000C1FFF 00 0000000000000100 ;Nash Dom (53.0°E)
F 000C1FFF 01 0000000000000100 ;Nash Dom (53.0°E)
F 00011FFF 00 260839671204384E ;TVS Severnaya Dvina (49.0°E)
F 00011FFF 01 260839671204384E ;TVS Severnaya Dvina (49.0°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Yamal (49.0°E)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Yamal (49.0°E)
F 00021FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya Tyumen (49.0°E)
F 00021FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya Tyumen (49.0°E)
F 00031FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Pomor'e (49.0°E)
F 00031FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Pomor'e (49.0°E)
F 00011FFF 00 AE7AB2DAC00906CF ;ART Prime Sports (49.0°E)
F 00011FFF 01 AE7AB2DAC00906CF ;ART Prime Sports (49.0°E)
F 00671FFF 00 DBA545C5FDE36245 ;Rustavi 2 (42.0°E)
F 00671FFF 01 DBA545C5FDE36245 ;Rustavi 2 (42.0°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;Chechenskaya GTRK (40.0°E)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;Chechenskaya GTRK (40.0°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Udmurtia (40.0°E)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Udmurtia (40.0°E)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Kursk (40.0°E)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Kursk (40.0°E)
F 00021FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya 0h (40.0°E)
F 00021FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya 0h (40.0°E)
F 00051FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +2h (40.0°E)
F 00051FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +2h (40.0°E)
F 00021FFF 00 1A6B1C001D95FF00 ;NTN (39.0°E)
F 00021FFF 01 1A6B1C001D95FF00 ;NTN (39.0°E)
F 00011FFF 00 1212120012121200 ;ANS TV (36.0°E)
F 00011FFF 01 1212120012121200 ;ANS TV (36.0°E)
F 00011FFF 00 0107060E246968F5 ;Nick / MTV (33.0°E)
F 00011FFF 01 0107060E246968F5 ;Nick / MTV (33.0°E)
F 00011FFF 00 2006200006200600 ;Blue Nile Channel (30.0°E)
F 00011FFF 01 2006200006200600 ;Blue Nile Channel (30.0°E)
F 001B1FFF 00 1212123612121236 ;MBC Inter (26.0°E)
F 001B1FFF 01 1212123612121236 ;MBC Inter (26.0°E)
F 00071FFF 00 1A2B3C814D5E6F1A ;Assabiaa (Aflam) (21.0°E)
F 00071FFF 01 1A2B3C814D5E6F1A ;Assabiaa (Aflam) (21.0°E)
F 01001FFF 00 460DABFEC1864A91 ;NBA Feed (10.0°E)
F 01001FFF 01 460DABFEC1864A91 ;NBA Feed (10.0°E)
F 00641FFF 00 0208000A0307040D ;JSC Feed (10.0°E)
F 00641FFF 01 0208000A0307040D ;JSC Feed (10.0°E)
F 00131FFF 00 2000200000200000 ;Sat 2000 (9.0°E)
F 00131FFF 01 2000200000200000 ;Sat 2000 (9.0°E)
F 000B1FFF 00 1B2C3D844E5F6A17 ;Libertad TV (9.0°E)
F 000B1FFF 01 1B2C3D844E5F6A17 ;Libertad TV (9.0°E)
F 17DE1FFF 00 1909060011766000 ;TET (4.8°E)
F 17DE1FFF 01 1909060011766000 ;TET (4.8°E)
F 198C1FFF 00 1A2B3CAC4D5E6F0B ;1+1 International (4.8°E)
F 198C1FFF 01 1A2B3CAC4D5E6F0B ;1+1 International (4.8°E)
F 19AA1FFF 00 11223366445566FF ;OCK-Odessa (4.8°E)
F 19AA1FFF 01 11223366445566FF ;OCK-Odessa (4.8°E)
F 00671FFF 00 1A2B3C814D5E6F1A ;Tele Nouvelle Caledonie (180.0°E)
F 00671FFF 01 1A2B3C814D5E6F1A ;Tele Nouvelle Caledonie (180.0°E)
F 00681FFF 00 1A2B3C814D5E6F1A ;Tele Wallis et Futuna (180.0°E)
F 00681FFF 01 1A2B3C814D5E6F1A ;Tele Wallis et Futuna (180.0°E)
F 001A1D59 00 08EDDFD41F7B44DE;Antena 1 (4.8E)
F 001A1D59 01 D0CC07A3E5A40B94;Antena 1 (4.8E)
F 00191D57 00 368AC3831DDA8A81;Discovery (4.8E)
F 00191D57 01 E15D619F449E08EA;Discovery (4.8E)
F 001D1D5B 00 3323AE04DC326E7C;Pro Cinema (4.8E)
F 001D1D5B 01 D9FFFAD24DD4E90A;Pro Cinema (4.8E)
F 001C1D5E 00 0D3DDD273247AF28;Acasa TV (4.8E)
F 001C1D5E 01 5A3DD067AED51194;Acasa TV (4.8E)
F 001B1D58 00 E90E2A21611E0685;Pro TV (4.8E)
F 001B1D58 01 07FC4B4EB400D286;Pro TV (4.8E)
F 00131D51 00 2916A4E30574AC25;National TV (4.8E)
F 00131D51 01 5F613CFCAAE840D2;National TV (4.8E)
F 00111D4E 00 67348A25185055BD;B1 (4.8E)
F 00111D4E 01 5AD185B0EE920080;B1 (4.8E)
F 00181D56 00 D400B88CF7EFC0A6;Animal Planet (4.8E)
F 00181D56 01 803BF9B43AEEABD3;Animal Planet (4.8E)
F 00101D4D 00 D0D2E587B2F9701B;TV1000 (4.8E)
F 00101D4D 01 88F164DDF3CCBF7E;TV1000 (4.8E)
F 00161D54 00 EDAEFD98BCB31584;FreeXTV (4,8E)
F 00161D54 01 1C5772E59A1ECD85;FreeXTV (4,8E)
F 00171D55 00 1FBCC6A1FB1CEC03;X Dream TV (4,8E)
F 00171D55 01 5FD8003757A8F5F4;X Dream TV (4,8E)
F 00151D53 00 CB763A7B0D1FCDF9;Cinemax (4.8E)
F 00151D53 01 BE16F0C4F49CC858;Cinemax (4.8E)
F 001F1D5D 00 CB15CAAACB9F9A04;HBO (4.8E)
F 001F1D5D 01 4332F3686DCBB4EC;HBO (4.8E)
F 001E1D5C 00 A61DCE91EE92E060;HBO Comedy (4.8E)
F 001E1D5C 01 3DAF9985EF0AD9D2;HBO Comedy (4.8E)
F 00121D50 00 50873B120ACB491E;Sport1 (4.8E)
F 00121D50 01 F48A57D5B7194C1C;Sport1 (4.8E)
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم تیر ۱۳۸۹ساعت 19:3  توسط دلداده  |